Międzynarodowy Instytut RefleksoterapiiMiędzynarodowy Instytut RefleksoterapiiMiędzynarodowy Instytut Refleksoterapii

ZABIEGI

Temprana

Temprana jest metodą rehabilitacji dzieci i dorosłych ze schorzeniami neurologicznymi oraz genetycznymi. Terapia ta obejmuje uszkodzenia mózgu, dysfunkcje narządu ruchu, wzroku, słuchu oraz zaburzeń mowy. Jest to unikalna forma rehabilitacji, która łączy osiągnięcia medycyny współczesnej, tradycyjnej i dalekowschodniej oraz wiedzy i doświadczenia Indian z Ameryki Południowej. Jest to naturalna i nieinwazyjna metoda ponownego wykształcenia funkcji mózgu w przypadku:

 • autyzmu
 • ADHD
 • nadpobudliwości
 • nadwrażliwości
 • zaburzenia zachowania i niezdolności do nauki
 • choroby Parkinsona
 • porażeniu mózgowym dziecięcym
 • wylewach i udarach mózgu
 • oraz innych schorzeniach neurologicznych, trawiennych, krążeniowych, urologicznych i hormonalnych.

Jest również bardzo przydatna w bólach głowy, bezsenności i depresji. Pomaga także wzmocnić system odpornościowy.

Metoda Temprana wpływa na problemy związane z:

 • nadaktywnością i obniżoną aktywnością
 • językiem
 • komunikacją
 • pamięcią
 • nauką
 • zachowaniem
 • problemami emocjonalnymi
 • funkcjami motorycznymi
 • koordynacją.

Temprana jest kombinacją refleksologii twarzy, stóp i rąk, terapii mięśniowej, gimnastyki mózgu oraz diety. Terapia ta metodą pomaga w powtórnym wykształceniu mózgu (CUN) i systemu hormonalnego poprzez ręczną stymulację obszarów i punktów połączonych z mózgiem, a umieszczonych na twarzy, dłoniach i stopach. Twórczynią tej metody jest Dunka Lone Sorensen, która prowadzi Międzynarodowy Instytut Refleksologii Twarzy i Stóp w Barcelonie. Metody jej pracy zostały przyjęte w 2000 r. w Danii przez Specjalistyczny Ośrodek Terapeutyczny dla osób z uszkodzeniem mózgu i są z powodzeniem stosowane przez terapeutów w Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, krajach skandynawskich, Meksyku i Japonii.

Podstawą specyficznego programu stymulacji dla indywidualnego przypadku pacjenta jest analiza dysfunkcji mózgu pod względem:

 • wrażliwości
 • funkcji motorycznych
 • nadpobudliwości
 • zachowania
 • funkcji wzrokowych i słuchowych
 • nauki pamięci
 • zaburzeń koncentracji
 • układu immunologicznego.

Sukces tej terapii zależy od indywidualnej analizy dysfunkcji u każdego pacjenta, programu stymulacji, który jest przystosowany do danej dysfunkcji, a także codziennego, intensywnego prowadzenia programu. Terapia Temprana powinna rozpoczynać się tak wcześnie, jak to możliwe. Jest pracą zespołową pomiędzy rodziną, a profesjonalnym terapeutą.

Międzynarodowy Instytut Terapii Temprana oferuje usługi dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach, m.in.:

 • indywidualne kursy dla rodziców
 • kursy dla rodziców w warunkach domowych
 • indywidualną terapię prowadzoną przez profesjonalnego terapeutę.

Moduły te udowodniły efektywność stosowania terapii Temprana:
Opcja 1
Wstępna 3-dniowa sesja treningowa dla rodziców w warunkach domowych z wyszkolonym terapeutą metody Temprana. Jej celem jest nauczenie rodziców samodzielnego stosowania tej metody. Stosowana powinna być przynajmniej 4 do 6 razy w tygodniu. Po sesji treningowej dla rodziców następuje sesja konsultacyjna prowadzona przez terapeutę co 3 miesiące w celu monitorowania rozwoju dziecka.
Opcja 2
Cotygodniowe 90-minutowe leczenie z wyszkolonym terapeutą. Terapeuta prowadzi wtedy raz w tygodniu indywidualny i specyficzny program dostosowany do potrzeb dziecka.

Stosowanie różnorodnych technik w czasie terapii aktywizuje różne struktury organizmu i przywraca w rezultacie stan równowagi organizmu. W trakcie terapii następuje poprawa sprawności ruchowej, intelektualnej, funkcjonowania narządów zmysłów. Terapia umożliwia również maksymalne wykorzystanie potencjału i zdolności w przypadku osób z Zespołem Downa. W afazjach umożliwia odzyskanie mowy poprzez oddziaływanie na ośrodki Broki i Wernickiego. U chorych na epilepsję zmniejsza się częstość napadów padaczkowych. W przypadku osób autystycznych terapia daje zadziwiające rezultaty.

Terapia Temprana może być stosowana ze wszystkimi innymi metodami terapeutycznymi. Jest metodą nie przynoszącą skutków ubocznych.

Wyłącznie terapeuci Temprany mają rekomendację Instituto Reflexologia Facial w Barcelonie do prowadzenia terapii oraz uczenia rodziców/krewnych osób niepełnosprawnych do prowadzenia zabiegów w warunkach domowych.